Miljøpolitik for Rødvig Ferieby

Rødvig Ferieby har en vision om at løbende udvikle virksomheden i en grønnere retning.

Miljøpolitikken tager udgangspunkt i at opnå miljømærkningen ”Den Grønne Nøgle” (greenkey.dk/). ”Den Grønne Nøgle” er turismeerhvervets internationale miljømærke. Dette mærke gives til virksomheder i turistbranchen, som gør noget ekstra for at beskytte miljøet. Vi går efter at certificeringen er på plads i 2023.

Miljøpolitik

 • Vores målsætning er, at vores kunder oplever os som en bæredygtig virksomhed, der går forrest i miljøarbejdet inden for vores branche.
 • Hensyn til miljøet tilgodeses i såvel vores adfærd som i vores ydelser. Vi har fokus på vores miljøpåvirkning både internt og eksternt.
 • Som minimum forpligter vi os til at overholde alle relevante lovgivninger og myndighedskrav på miljø- og arbejdsområdet.
 • Vi forpligter os derudover til løbende miljøforbedringer og en reduktion af vores miljøbelastning i henhold til vores fastsatte miljømål, som revideres årligt.

Miljømål og handlingsplan

 • Vi opnår ”Den Grønne nøgle” i 2023
 • 50% af alle indkøbte varer er miljømærket
 • 90% af vores rengøringsprodukter er miljømærket
 • Vi søger konstant at mindske vores vandforbrug
 • Vores affald bliver sorteret og genanvendt i det omfang det er muligt
 • Vi modtager udelukkende vedvarende energi og producere egen strøm med solceller
 • 90% af belysningskilderne er LED

Herudover findes yderligere krav under Green Key som kan læses på Green Keys hjemmeside.

Hjælp os med at være grønne

 • Du har allerede gjort en indsats for at beskytte miljøet ved at vælge os. Hvis du vil hjælpe os med at blive mere grønne, kan du gøre det ved at:
 • Spare på vandet
 • Drikke mere vand fra hanen og mindre kildevand
 • Slukke for lys og varme, når der ikke er behov
 • Bio, pap, papir, metal, glas og plastik sorteres i vores fælles affaldsstation
 • Tag cyklen – til feriebyen eller lej en cykel til dine ture i området
 • Køb økologisk og lokalt

Hvis du vil kommentere på vores miljøpolitik, er du meget velkommen til at gøre det her